Cluborgaan

Voorzitter:

Vacant

voorzitter@valtherboys.nl

 

Secretaris:

R. v/d Veen

06-57946909

secretaris@valtherboys.nl

 

Penningmeester:

G.J. Kamies 

06-46084647

penningmeester@valtherboys.nl

 

Voetbaltechnische zaken:

W.Nieuwenweg

06-42022558

voetbaltechnischezaken@valtherboys.nl

 

Wedstrijdsecretaris:

Vacant

 

Algemeen Bestuurslid:

Mathijs van Dalen

0624267690

 

Margriet Kort

06-11250878

 

J. Deen

 

Jeugdzaken:

A. Nijboer

06-41307925

 

J. Moesker