Bestuur Club van Vijftig

In het dagelijks bestuur van de ‘Club van Vijftig’ hebben de volgende personen zitting:


Rick Jalving (Voorzitter)

Rob van der Velde (Penningmeester)

Tim Jalving (Secretaris)

Roy van der Scheer (Bestuurslid)

Dennis Middeljans (Bestuurslid)

Voor al uw vragen, ideeën, opmerkingen betreffende de ‘Club van Vijftig’ kunt u zich wenden tot bovenstaand bestuur. Daarvoor kunt U gebruik maken van ons e-mail adres:. clubvan50@valtherboys.nl. Vanzelfsprekend kunt U ons ook even aanspreken op het voetbalveld.