Cluborgaan

Voorzitter:

Vacant

voorzitter@valtherboys.nl

 

Secretaris:

Penningmeester:

G.J. Kamies 

06-46084647

penningmeester@valtherboys.nl

 

Voetbaltechnische zaken:

voetbaltechnischezaken@valtherboys.nl

 

Wedstrijdsecretaris:

Jos Deen

06-18080865

wedstrijdsecretaris@valtherboys.nl

 

Algemeen Bestuurslid:

Mathijs van Dalen

 

Margriet Kort

06-11250878

 

 

Jeugdzaken:

A. Nijboer

06-41307925

 

H.Nieborg

06-38890983