Historie club van vijftig

In het voorjaar van 1999 kwamen een tweetal dames op het idee om een club op te richten voor alles en iedereen die de voetbalvereniging Valther Boys een warm hart toe draagt. Op deze manier wilde men de supporters van Valtherboys nog meer bij de activiteiten van de vereniging betrekken. Na een aantal vergaderingen is op 28 april 1999 dan ook de ‘Club van Vijftig’ opgericht.

De eerder genoemde dames waren Nancy Wijnholds en Emmy van Klinken. Zij hebben in de club van vijftig zitting genomen als leden. Verder werden Mans Vos als penningmeester, Alice Katuin als secretaresse en Teun Palm als voorzitter benoemd.

Al snel werd de belangstelling duidelijk, binnen een maand zat de club op meer dan vijftig leden. Twee maanden later kon de ‘Club van Vijftig’ het 75e lid verwelkomen, waardoor men kan spreken van een geslaagde oprichting. Inmiddels is tevens de magische grens  van 100 leden behaald. We zijn zeer verheugd met deze blijk van steun aan de vereniging. 

Inmiddels bestaat de ‘Club van Vijftig’ alweer ruim vijftien jaar en men kan toch wel zeggen dat die jaren niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan. Na een stormachtig begin, kende de club even een moeilijke periode. De meeste ideeën waren gerealiseerd en noch het bestuur noch haar leden kwamen met nieuwe ideeën op de proppen. Kortom men was tevreden. Gelukkig heeft deze periode niet lang geduurd, na enige tijd werd er dan ook snel weer een start gemaakt met de inmiddels nieuwe verkregen suggesties.

De ‘Club van Vijftig’ kan nu al terugkijken op een roemrijke historie.