Valther Boys heeft nieuw bestuur!

Valther Boys heeft nieuw bestuur!

 

Woensdag 25 november 2020 was de algemene ledenvergadering van de Valther Boys. Het leek erop dat er een sombere stemming plaats zou vinden, maar gelukkig zijn er kort voor de vergadering een aantal leden opgestaan die de kar willen trekken.

 

Wegens de corona maatregelen is de vergadering deels online en voor een beperkt aantal mensen in de kantine gehouden. In de voorbereiding op deze avond zijn er diverse oproepen geweest om nieuwe bestuursleden te werven. De reden hiervan was dat bijna het voltallig huidig bestuur door diverse omstandigheden heeft besloten om aan het einde van het seizoen 2020-2021 te stoppen.

Aangezien er geen aanmeldingen waren zou de inzet van de ALV zijn, of vervroegd fuseren of de vereniging op te heffen.

Op maandag 23 november is er een belactie georganiseerd om voor de club extra inkomsten te vergaren die broodnodig zijn door de huidige corona crisis. Deze avond bleek dubbel succesvol. Ten eerste is er een mooi bedrag voor onze club binnen gehaald en verder waren een aantal leden van het belpanel enthousiast om te onderzoeken of er een aantal andere personen zouden zijn om samen een nieuw bestuur te vormen.

Na diverse gesprekken onderling en met huidige bestuursleden, is er op woensdagavond vlak voor de ALV aangegeven dat ze het nieuwe bestuur zouden willen vormen.

De insteek van de te houden stemming werd plotseling helemaal anders. Er moest gestemd worden of er voldoende draagkracht was voor het nieuw bestuur. En dat was er, zowel online als offline was de stemming positief.

 

Het nieuwe bestuur per seizoen 2021-2022 bestaat uit:

Basilius Dellas

Dean Beijersbergen

Niels Kort

Roy van der Scheer

Yoram Muntinga

Henk Eising

Henk Nieborg (jeugdzaken)

 

De komende periode lopen de nieuwe bestuursleden mee met het huidig bestuur om een goede overdracht te kunnen doen.

Wij wensen het nieuwe bestuur heel veel succes en bovenal veel plezier.

 

Met vriendelijke sportgroeten,

 

Het bestuur